We gaan de openbare ruimte van de Bloemenbuurt mooier maken. Om hier een goed plan voor te maken, hebben we de inbreng van de buurtbewoners nodig. Zij weten wat het beste is voor hun buurt. De gemeente Montferland en Plavei organiseren daarom op 6 april het Bloemenbuurt atelier. U kunt tijdens het atelier letterlijk meetekenen aan een plan voor een nieuwe openbare ruimte. Samen met onze tuin- en landschapsarchitecten schets u ideeën voor bijvoorbeeld het park, de parkeerplekken en de straten. Het atelier is op zaterdag 6 april van 14.00-17.00 uur in Meuelenvelden, Waverlo 11.

Zelf aan de slag

We zullen tijdens het Bloemenbuurt atelier geen kant en klaar plan presenteren. Bewoners van de buurt gaan zelf aan de slag met potlood en papier om een ontwerp te maken van hun woonstraat. Er is dus geen ontwerp. Wel zijn er enkele randvoorwaarden aan het ontwerp. Basisvoorwaarde is het vastgestelde stedenbouwkundigplan .
Ervaring met tekenen is niet nodig. Er zijn tuin- en landschapsarchitecten aanwezig die u helpen.

Programma

14.00-15.00 uur
Gezamenlijke start en uitleg
15.00-16.30 uur
In groepjes schetsen aan tekentafels
16.30-17.00 uur
Gezamenlijk terugkoppelen en afsluiten

Deelgebieden

Grote delen van de buurt liggen er qua richting prima bij. Op andere plekken is de situatie wat minder. Daar waar de straten er goed bij liggen, hoeven we minder te verbeteren. Op de plekken waar het minder is en daar waar we gaan bouwen, zullen we meer verbeteren. Het nieuwe park wordt natuurlijk helemaal nieuw ingericht. Op deze kaart is de buurt verdeeld in aan aantal deelgebieden. Tijdens het Bloemenbuurt atelier maken buurtbewoners per deelgebied een ontwerp.

Aanmelden

Wilt u met ons meetekenen? Meldt u zich dan vóór 1 april aan door een mail te sturen naar gemeente@montferland.info, onder vermelding van ‘Bloemenbuurt atelier’.