Alle bewoners van de bloemenbuurt hebben op 10 september een brief ontvangen met daarin een uitnodiging om de presentatie van het definitief ontwerp van het inrichtingsplan van de Bloemenbuurt bij te wonen op donderdag 24 september.

Aanmelding voor de presentatie is gesloten.