Wat gebeurt er achter de schermen van de vernieuwing van de Bloemenbuurt? Voor de zomervakantie konden bewoners het voorlopig plan voor een nieuwe Bloemenbuurt bekijken, bespreken en hun mening erover geven. Gemeente en Plavei hebben enorm veel reacties op het plan ontvangen. Die bekijken we met zorg. We bespreken op dit moment hoe de reacties het plan beter maken. We houden u hiervan op de hoogte. Dat doen we via de Bloemenbuurtkrant, de website bloemenbuurtdidam.nl en Facebook. Eind 2018 besluiten de bestuurders van Plavei en gemeente over het plan.

Flora- en Faunaonderzoek

Het plan voor de Bloemenbuurt is dus nog niet definitief. Toch zijn we verplicht om nu al onderzoek te doen naar de aanwezige dieren (zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen) in en om de woningen. Als we woningen renoveren en slopen, verstoren we hun verblijfplaatsen. Dat mogen we alleen als we hiervoor toestemming hebben van de provincie. Die toestemming krijgt Plavei enkel als we op een aantal vastgestelde momenten gedurende een heel jaar de verblijfplaatsen van de dieren in kaart brengen. Zodat Plavei weet op welke plekken in de wijk we nieuwe verblijfplaatsen moeten maken.

In september onderzoek naar vleermuizen

Daarom voert het bedrijf Econsultancy in opdracht van Plavei deze maand het eerste deel van het flora- en faunaonderzoek uit. Twee medewerkers van Econsultancy gaan op zoek naar vleermuizen. Zij brengen ’s avonds van 22.00 tot 01.00 uur twee bezoeken aan de wijk: één avond begin september en één avond eind september. Ze lopen door de straten op zoek naar vleermuizen en hun verblijfplaatsen. Ook al is het laat op de avond, mocht u ze tegenkomen, zij kunnen zich legitimeren met een Econsultancy-pasje.