Een fijne buurt om in te wonen, dat doen we samen met elkaar. Door elkaar te kennen, weten we wat er speelt in de buurt en waaraan behoefte is. Zo kunnen we met elkaar acties uitzetten voor en door de wijk. Of dat nu gaat om groen in de wijk, elkaar ontmoeten, kinderactiviteiten, duurzaamheid etc. Welcom en ‘wijken van de toekomst’ zijn op zoek naar straatcontactpersonen. Bewoners die aanspreekpunt in hun straat willen zijn, die weten wat er leeft en daar wat mee wil.  Iemand die het leuk vindt om in contact te staan met mede buurtbewoners, betrokken is en zijn/haar buren kan polsen/vragen ook betrokken te raken. Die door kan verwijzen naar de aanwezige werkgroepen, activiteiten of organisaties.  Ben jij de straatcontactpersoon die wij zoeken? Het vraagt niet veel tijd. Maar juist de betrokkenheid van de bewoners maakt het verschil in de buurt! Door straatcontactpersonen die elkaar onderling (leren) kennen en zich betrokken voelen bij de buurt bouwen we samen aan een sterke, toekomstbestendige en gezellige Bloemenbuurt

Online koffiepraat in de straat

Om te weten wat er leeft en speelt en de betrokkenheid in de wijk te vergroten, gaan we van start met online koffiepraat in de straat.  We zijn van start gegaan in de Tulpenstraat. We gaan dit niet standaard in elke straat uitzetten, maar zoeken wel naar passende manieren om het gesprek aan te gaan met u als bewoners in de wijk. Insteek van het onlinegesprek is ‘gezellig’ koffiedrinken met een aantal bewoners en het gesprek voeren over samenleven in de buurt. Wat zijn de ervaringen? Wat zou je voor je buur en voor de buurt kunnen en willen betekenen? Nu we niet samen kunnen komen, kijken we hoe het is om online te ontmoeten. De aftrap in de Tulpenstraat was positief. Samen met een aantal straatbewoners was er een fijn gesprek over de saamhorigheid en betrokkenheid die wordt ervaren in de buurt. Bewoners die zich willen inzetten voor meer groen in de wijk en ontmoeten. Iets voor een ander willen betekenen. Ook werd aangegeven dat er onderling contact is en dat er wordt omgekeken naar elkaar. Tijdens het gesprek is er een straatbewoner opgestaan die straatcontactpersoon wil zijn.  Het is in Corona tijd allemaal lastiger maar; ‘wat in het vat zit verzuurt niet!’  Zodra de maatregelen het weer toelaten zijn er in ieder geval 3 bewoners in de Tulpenstraat die hun steentje willen bijdragen en actief iets willen betekenen voor hun buurt.

Woont u in de Bloemenbuurt en wilt u straatcontactpersoon worden of meehelpen Koffiepraat in de staat te organiseren? Neem dan contact op met Yvonne Ebbers (Spectrum) via y.ebbers@spectrumelan.nl of 06-39 39 31 41.