De komende tijd gaat er veel gebeuren in uw buurt. Het warmtenet wordt aangelegd en aangesloten op de huurwoningen van Plavei en de openbare ruimte wordt heringericht.

SPECIALE EDITIE BLOEMENBUURTKRANT
Om u zo goed mogelijk te informeren over de verschillende werkzaamheden hebben we een speciale editie van de Bloemenbuurtkrant uitgebracht die geheel in het teken staat van de herinrichting openbare ruimte en het warmtenet. Ook is er informatie vanuit Plavei voor haar huurders en heeft de klankbordgroep van de Bloemenbuurt een aantal artikelen geschreven.

Wij wensen u veel leesplezier!

Lees de krant online: Bloemenbuurtkrant april 2021