In april vroegen we woningeigenaren in de Bloemenbuurt om de buurtenquête in te vullen. Ruim 100 van de 370 huiseigenaren in de Bloemenbuurt lieten ons weten hoe zij denken over duurzaamheid in zijn algemeenheid, verduurzaming van hun woning en de mogelijke aanleg van een warmtenet. Maar ook hoe veel draagvlak er is, waar ze voor open staan en hoeveel belangstelling er is om mee te denken en doen in de werkgroepen. De uitkomsten van de enquête zijn vertaald in concrete acties en activiteiten voor en door bewoners van de Bloemenbuurt. Deze acties maken onderdeel uit van het project Wijk van de Toekomst, dat tot doel heeft (op termijn) de Bloemenbuurt klaar te maken voor een aardgasloze en duurzame toekomst!

De uitslag van de enquête is te lezen in het Rapport Buurtenquête Bloemenbuurt.