De Bloemenbuurt

In de Bloemenbuurt in Didam staan in totaal ca. 750 woningen, waarvan 222 huurwoningen van woningcorporatie Plavei. De huurwoningen uit de jaren zestig en zeventig zijn verouderd, hebben vocht- en tochtproblemen en verbruiken veel energie. Ook heeft de wijk meer typen woningen nodig, zoals levensloopbestendige  woningen en appartementen. En de inrichting van de wijk, die op sommige plekken weinig groen kent, verdient aandacht. Daarom is een stedenbouwkundig plan gemaakt om de huurwoningen klaar te maken voor nu én de toekomst en de openbare ruimte mooier en duurzamer te maken. Dit plan hebben Plavei en de gemeente Montferland samen met bewoners gemaakt. We pakken nu met elkaar de verdere uitwerking op. Ook de woningeigenaren betrekken we in het verduurzamen van hun woningen. Over een aantal jaren in de Bloemenbuurt in Didam helemaal klaar voor de toekomst.

We doen het samen

Het plan voor de Bloemenbuurt maken Plavei, gemeente en bewoners samen. In verschillende stappen maken we met elkaar een nieuwe wijk.

Stap 1 – Op naar het stedenbouwkundig plan

De aftrap hiervoor was een Ideeëndag eind 2017. Daar konden bewoners hun ideeën, dromen en wensen over de buurt delen. Met alle ideeën is een buurtpanel aan de slag gegaan. Het buurtpanel heeft een plan voor de nieuwe wijk gemaakt: een voorlopig stedenbouwkundig plan. Het buurtpanel bestond uit wijkbewoners, medewerkers van Plavei en de gemeente en twee stedenbouwkundigen. Op een zogenaamde #PLANDAG in juni 2018 is het voorlopig plan gepresenteerd aan álle wijkbewoners. Op deze speciale en drukbezochte dag hebben we veel reacties op het plan ontvangen. De reacties hebben we met zorg bekeken, er is gewikt en gewogen en we hebben het voorlopig plan aangepast. De reacties van bewoners hebben het plan beter gemaakt. Het college van Burgemeesters en Wethouders en het bestuur van Plavei vonden dat ook. Zij hebben begin december 2018 besloten dat dit het beste plan is. En daarmee werd het stedenbouwkundig plan voor de Bloemenbuurt definitief en klaar voor de verdere uitwerking.

Stap 2 – De reis naar de inrichtingsplannen

De Bloemenbuurt wordt mooi! Niet alleen de woningen pakken we aan, ook de openbare ruimte wordt mooier. De aftrap was het Bloemenbuurtatelier op 6 april 2019. Bewoners, gemeente en Plavei hebben letterlijk met potlood in de hand getekend aan een plan voor een nieuwe openbare ruimte. Onder begeleiding van tuin- en landschapsarchitecten hebben we op schetsblokken ideeën voor het park, de parkeerplekken en de straten getekend.

Stap 3 – Meedoen in de keuze van aannemers
Welke aannemer gaat de woningen renoveren en nieuwbouwen? Dat ligt aan het beste voorstel van de aannemers. Bewoners van de huurwoningen worden betrokken in de selectie van de aannemer. Zij kunnen meepraten over wat zij belangrijk vinden voor hun woning.

Stap 4 – Meedoen in duurzaamheid
In mei kwam het buurtpanel Duurzaamheid voor de eerste keer bij elkaar. Samen bespraken zij de kansen en mogelijkheden voor een duurzame Bloemenbuurt.

Partners

Woningcorporatie Plavei, gemeente Montferland en bewoners werken samen aan het plan voor een nieuwe Bloemenbuurt.

Bewoners
In allerlei samenstellingen denken en praten bewoners mee over de vernieuwing van hun wijk. We spreken de bewoners een-op-een. We ontmoeten en overleggen met elkaar tijdens evenementen zoals de Ideeëndag en Plandag. We schetsen en tekenen samen aan de openbare ruimte. En we werken samen in buurtpanels.

Stichting Plavei
Plavei is verantwoordelijk voor de woningen en gaat over welke huurwoningen de Bloemenbuurt nu én in de toekomst nodig heeft.

Gemeente Montferland
De gemeente Montferland gaat over de inrichting van de openbare ruimte, denk daarbij aan de straten, parkeerplekken en het groen.