De Bloemenbuurt

In de Bloemenbuurt in Didam staan in totaal ongeveer 650 woningen, waarvan 222 huurwoningen van woningcorporatie Plavei. De huurwoningen uit de jaren zestig en zeventig waren verouderd, hadden vocht- en tochtproblemen en verbruikten veel energie. Ook had de wijk meer typen woningen nodig, zoals levensloopbestendige  woningen en appartementen. En de inrichting van de wijk, die op sommige plekken weinig groen kent, verdient aandacht. Daarom is in 2018 een stedenbouwkundig plan gemaakt om de huurwoningen klaar te maken voor nu én de toekomst en de openbare ruimte mooier en duurzamer te maken. Daarbij wilden we ook dat de wijk van het aardgas af ging. Plavei en de gemeente Montferland hebben samen met bewoners de plannen voor hun wijk gemaakt. We pakken nu met elkaar de uitwerking op. We zitten midden in de uitvoering en zijn al een heel eind. Ook de woningeigenaren betrekken we in het verduurzamen van hun woningen. Over niet al te lange tijd is de Bloemenbuurt in Didam helemaal klaar voor de toekomst.

We doen het samen

Het plan voor de Bloemenbuurt maakten Plavei, gemeente en bewoners samen. In verschillende stappen maakten we met elkaar een nieuwe wijk.

Stap 1 – Op naar het stedenbouwkundig plan

De aftrap hiervoor was een Ideeëndag eind 2017. Daar konden bewoners hun ideeën, dromen en wensen over de buurt delen. Met alle ideeën is een buurtpanel aan de slag gegaan. Het buurtpanel heeft een plan voor de nieuwe wijk gemaakt: een voorlopig stedenbouwkundig plan. Het buurtpanel bestond uit wijkbewoners, medewerkers van Plavei en de gemeente en twee stedenbouwkundigen. Op een zogenaamde #PLANDAG in juni 2018 is het voorlopig plan gepresenteerd aan álle wijkbewoners. Op deze speciale en drukbezochte dag hebben we veel reacties op het plan ontvangen. De reacties hebben we met zorg bekeken, er is gewikt en gewogen en we hebben het voorlopig plan aangepast. De reacties van bewoners hebben het plan beter gemaakt. Het college van Burgemeesters en Wethouders en het bestuur van Plavei vonden dat ook. Zij hebben begin december 2018 besloten dat dit het beste plan is. En daarmee werd het stedenbouwkundig plan voor de Bloemenbuurt definitief en klaar voor de verdere uitwerking.

Stap 2 – De reis naar de inrichtingsplannen

De Bloemenbuurt wordt mooi! Niet alleen de woningen pakken we aan, ook de openbare ruimte wordt mooier. De aftrap was het Bloemenbuurtatelier op 6 april 2019. Bewoners, gemeente en Plavei hebben letterlijk met potlood in de hand getekend aan een plan voor een nieuwe openbare ruimte. Onder begeleiding van tuin- en landschapsarchitecten hebben we op schetsblokken ideeën voor het park, de parkeerplekken en de straten getekend. Op de druk bezochte bijeenkomst ‘Kom en bekijk’ op 1 juli 2019 konden bewoners de eerste uitwerkingen van het inrichtingsplan bekijken en hun mening geven. De reacties zijn verwerkt in een nieuw voorlopig ontwerp.

En bekijkt u vooral even deze film! Want op zaterdag 7 december 2019 troffen bewoners ons met een bus in de wijk. We gingen een voor een de straten langs waar we de voor- en zijtuinen van de huurwoningen willen verkleinen. Bij elk huis dat we gaan renoveren en waar de voor- en/of zijtuin in het plan kleiner wordt, hebben wij aangebeld. Bewoners hebben in de bus kunnen zien wat het inrichtingsplan betekent voor de grootte van hun voortuin en/of zijtuin. “Dank u wel dat u er met zo velen was en dank voor uw belangstelling! Het was zinvol en we hadden lol. Wij hebben uw reacties verwerkt”. Op 5 maart 2020 was iederéén, huurders en woningeigenaars, welkom om naar het inrichtingsplan te komen kijken! Ook dit was weer een drukke bijeenkomst.

Stap 3 – Meedoen in de keuze van aannemers
Welke aannemer gaat de woningen renoveren en nieuwbouwen? Dat ligt aan het beste voorstel van de aannemers. Een aantal bewoners van de huurwoningen die worden gerenoveerd was betrokken in de selectie van de aannemer. Ook omwonenden met een koopwoning waren deel van het selectieproces naar een aannemer voor de nieuwbouw. Zij praatten tijdens de selecties mee over wat zij belangrijk vinden voor hun woning of hun woonomgeving. Zij kiezen samen met de professionals van Plavei hoe de nieuwe woningen eruit gaan zien. Hoe zij dat vinden, leest u hier. Ook huiseigenaren Gijs, Frans en Sandra geven hun mening over hun invloed op de nieuwbouw van het appartementencomplex en de beneden- en bovenwoningen in de Irisstraat.

Stap 4 – Meedoen in duurzaamheid
We maken de Bloemenbuurt klaar voor de toekomst. In mei 2019 kwam een klankbordgroep van bewoners genaamd ‘Wijk van de Toekomst’ voor de eerste keer bij elkaar. Samen bespraken zij de kansen en mogelijkheden voor een duurzame Bloemenbuurt. De Regering vraagt van ons allemaal aandacht voor energiezuinig en toekomstbestendig wonen. Daar krijgen niet alleen bewoners die huren mee te maken, maar ook de bewoners met een koopwoning. De gemeente beseft dat het geen eenvoudige vraag is aan woningeigenaren. Dit is niet zomaar geregeld. Daarom was er 28 januari 2020 voor alle woningeigenaren uit de Bloemenbuurt een Energiemarkt. Zo proberen de gemeente Montferland en Plavei en de klankbordgroep ‘Wijk van de Toekomst’ woningeigenaren te ondersteunen bij hun zoektocht en/of bedenkingen over het energiezuinig en toekomstbestendig maken van hun koopwoning.

Anno 2020 is het project Wijk van de Toekomst gegroeid tot zo’n 20 actieve en betrokken bewoners, een enquête over duurzaamheid die is ingevuld door meer dan 100 woningeigenaren waardoor we veel beter zicht hebben op wat er leeft in de buurt en 3 enthousiaste werkgroepen die spannende plannen maakten voor activiteiten. Er is op 6 juni 2020 een groenschouw georganiseerd en niet te vergeten de klankbordgroep komt bijna maandelijks bij elkaar om plannen te maken, beslissingen te nemen, scherp te blijven en de voortgang te bewaken.

Partners

Woningcorporatie Plavei, gemeente Montferland en bewoners werken samen aan het plan voor een nieuwe Bloemenbuurt.

Bewoners
In allerlei samenstellingen denken en praten bewoners mee over de vernieuwing van hun wijk. We spreken de bewoners een-op-een. We ontmoeten en overleggen met elkaar tijdens evenementen zoals de Ideeëndag en Plandag. We schetsen en tekenen samen aan de openbare ruimte. En we werken samen in buurtpanels.

Stichting Plavei
Plavei is verantwoordelijk voor de woningen en gaat over welke huurwoningen de Bloemenbuurt nu én in de toekomst nodig heeft.

Gemeente Montferland
De gemeente Montferland gaat over de inrichting van de openbare ruimte, denk daarbij aan de straten, parkeerplekken en het groen.