We zijn bijna een jaar geleden begonnen met het maken van een plan voor de Bloemenbuurt. De aftrap was 9 december 2017.
Op de ideeëndag hebben bewoners hun wensen en ideeën voor de wijk doorgegeven. Met het Buurtpanel zijn tijdens vier bijeenkomsten al deze wensen en ideeën besproken. Daar is een eerste plan gemaakt. Wij noemden het een voorlopig plan. Over dat voorlopig plan heeft u van alles gevonden.

Uw reacties hebben het voorlopig plan beter gemaakt. Het college van Burgemeester en Wethouders en het bestuur van Plavei vinden dat ook. Zij hebben besloten dat dit het beste plan is. Het is nu definitief.

In het Advies Stedenbouwkundig plan kunt u uitgebreid lezen waarom het dit plan geworden is.