De Bloemenbuurt in Didam is niet geselecteerd voor de proeftuinregeling aardgasvrije wijken van de Rijksoverheid. Deze regeling ondersteunt wijken om van het aardgas af te gaan. Het Rijk wil namelijk dat in 2050 alle woningen aardgasvrij zijn. Er waren 71 aanvragen, waarvan er 19 zijn gehonoreerd.

De gemeente Montferland, Woningcorporatie Plavei en Warmtenetbedrijf Firan geloven in een aardgasvrije oplossing voor de Bloemenbuurt en hebben het plan inmiddels verder uitgewerkt. Er wordt overlegd met de provincie, voor een alternatieve subsidie.

Gemiste kans volgens Plavei

Een aardgasvrije oplossing voor de Bloemenbuurt via een warmtenet werd mede mogelijk door Plavei. Met ruim 200 huurwoningen en dus een grote massa aansluitingen, was Plavei een startmotor voor een warmtenet in Didam. De kosten ervoor zijn namelijk dermate hoog dat je bij de start veel aansluitingen op het warmtenet nodig hebt om het rendabel te maken. Directeur-bestuurder van Plavei Arjan ter Bogt spreekt over een gemiste kans: ‘Wij zijn zwaar teleurgesteld dat de subsidie niet naar Didam gaat. De subsidie zou bijdragen om de hele wijk te kunnen laten deelnemen aan dit warmtenet, niet alleen de huurders. Sterker nog, het zou de energietransitie van de woningeigenaren een impuls kunnen geven. Zonder de subsidie mist Didam deze kans’.

Het vervolg

Wethouder Walter Gerritsen: ‘Het is inderdaad erg jammer dat dit unieke initiatief van de Bloemenbuurt niet geselecteerd is voor de Rijkssubsidie. We gaan met de provincie in gesprek om te kijken of zij ons kunnen helpen bij het realiseren van een aardgasvrije Bloemenbuurt. We willen tenslotte in 2050 aardgasvrij zijn.’