Een plan met daarin sloop van woningen is voor bewoners ingrijpend. Terwijl het plan nog wordt uitgewerkt, werd een aantal bewoners bezorgd. Via een handtekeningenactie laten zij weten voor het opknappen van de buurt te zijn, maar tegen grootschalige sloop. Er zijn 76 handtekeningen opgehaald.