Hoe zit het ook al weer met de toewijzing van woningen? In het Sociaal Plan in hoofdstuk 6 staat hierover:

Bij het toewijzen van woningen wordt de volgorde van kandidaten die reageren op een woning volgens de Huisvestingsverordening Montferland 2016 en regels Entree.nu bepaalt. Bij stadsvernieuwingsurgenties gelden de volgende regels:
1. Woningzoekenden met een stadsvernieuwingsurgentie hebben voorrang op alle andere urgent woningzoekenden.
2. De woningzoekende met de langste (stadsvernieuwings)urgentie datum heeft voorrang.
3. Reageren twee woningzoekenden met een stadsvernieuwingsurgentie die op dezelfde datum is toegekend op dezelfde woning; degene met de langste meettijd heeft voorrang.
4. Bij gelijke meettijd wordt er geloot.

Plavei heeft het recht om op grond van goede redenen (bijvoorbeeld, wanneer maatwerk moet worden geboden bij woningzoekenden) af te wijken van deze volgorde. Plavei overlegt dan altijd met de betrokken kandidaten. Ook heeft Plavei het recht om op grond van goede redenen specifieke woningen rechtstreeks te bemiddelen.

Bij woningen die worden aangeboden met voorrang voor woningzoekenden met een WMO indicatie hebben stadsvernieuwingsurgenten met een WMO indicatie voorrang op woningzoekenden met alleen een WMO indicatie. Wanneer de huurder dat wenst, helpt Plavei de huurder bij het zoeken naar een andere woning.

Maatwerk
Voor enkele bewoners moeten wij maatwerk bieden, omdat deze bewoners anders niet op tijd een andere woning hebben gevonden. Bijvoorbeeld wanneer een eengezinswoning, dus een grotere woning, met een badkamer en slaapkamer op de begane grond noodzakelijk is. Er zijn maar enkele van deze woningen. Wanneer wij bewoners dan niet rechtstreeks bemiddelen, is de kans groot dat deze bewoners voor de sloop van hun huidige woning, geen andere woning hebben gevonden. Voor deze bewoners is de keus uit het woningaanbod van Plavei dan ook heel beperkt.

Bel of mail gerust
Vragen? Mail of bel gerust met Ronald of Sandra.