Op 28 en 29 mei waren alle bewoners wiens woning mogelijk gesloopt wordt, uitgenodigd voor een informatieavond over het plan voor de vernieuwing van de Bloemenbuurt. Op deze avonden stond het voornemen om 73 woningen te slopen centraal. De zaal in Meulenvelden zat tijdens beide avonden vol. Er waren veel emoties. Van onbegrip en woede tot verdriet en gelatenheid. En alles wat daar tussen zit. Er waren ook veel vragen. Vooral vragen naar het waarom om zo veel woningen te slopen. Maar ook vragen naar de toekomst: “En nu? Waar kom ik terecht? Wat is de huurprijs van een nieuwe woning?”. Van de twee avonden heeft Plavei een uitgebreidĀ verslag gemaakt.

Wat komt er op je af?
Ook al is het plan nog niet definitief, toch waren er al speciale informatieavonden voor bewoners wiens woning mogelijk gesloopt wordt. Om hun reactie te horen op het plan en nu al te kijken naar oplossingen mocht het plan doorgaan: Wat komt er dan op je af? Waar zorgt Plavei dan voor? Wat biedt Plavei dan?

Als alles volgens plan gaat, duurt het nog zeker tot najaar 2020 voordat de eerste woningen gesloopt worden.