Beste bewoners van de Bloemenbuurt,

Wij zijn ontzettend blij dat we u mogen vertellen dat Liemers Wegenbouw uit Duiven de opdracht heeft gekregen van gemeente Montferland voor de herinrichting van de openbare ruimte in uw wijk! Onze werkzaamheden omvatten onder meer de aanleg van riolering, het aanbrengen van bestrating en de voorbereiding van de groenvakken. Wij maken onderdeel uit van het grote project Herinrichting Bloemenbuurt, wat ook de renovatie en nieuwbouw van woningen omvat. Tijdens de uitvoering hebben we dan ook met veel verschillende partijen te maken, zoals woningbouwvereniging Plavei, maar ook uitvoerende partijen voor de aanleg van kabels en leidingen of het renoveren en de nieuwbouw van woningen. Wij zien deze samenwerking positief tegemoet! Wij voeren de werkzaamheden gefaseerd uit zodat woningen en parkeerplaatsen zo goed mogelijk bereikbaar zijn. Daarbij werken wij zo duurzaam mogelijk en willen wij graag het hergebruik van vrijkomende materialen maximaliseren. Dit doen we niet alleen door materialen uit de openbare ruimte weer hoogwaardig terug te brengen, maar ook door deze kosteloos aan te bieden aan bewoners van de Bloemenbuurt en lokale verenigingen, zodat zij de materialen op hun eigen terrein kunnen gebruiken! U ontvangt in een nieuwsbrief meer informatie over het hergebruik van materialen, onze planning en hoe u contact met ons kunt opnemen. Wij kijken ernaar uit om dit mooie werk voor u te maken!

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Het uitvoeringsteam van Liemers Wegenbouw
Jos van Deursen, Projectleider
Bart Derksen, Uitvoerder
Bert Eggink, werkvoorbereider / planningsmanager