De gemeente Montferland heeft een subsidieaanvraag bij de Rijksoverheid ingediend voor de proeftuinregeling aardgasvrije wijken. Deze regeling ondersteunt wijken om van het aardgas af te gaan. Het Rijk wil namelijk dat in 2050 alle woningen aardgasvrij zijn, vanwege de problemen in Groningen en om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Echter, hiervoor bestaat niet één oplossing. Om ervaring op te doen met bijvoorbeeld technieken, het betaalbaar houden van de aanpak en het betrekken van bewoners geeft het Rijk subsidie voor wijken met een kansrijke aanpak.
Wethouder Walter Gerritsen: “Wij zien kansen voor het aardgasvrij maken van de Bloemenbuurt en hebben daarom een aanvraag van ruim 4 miljoen euro ingediend om de bewoners hierbij te ondersteunen.”

 

Wijkvernieuwing

In de Bloemenbuurt zijn gemeente en Plavei sinds eind 2017 bezig met voorbereidingen om de openbare ruimte in de wijk te verbeteren en de woningen van Plavei te verduurzamen. De ruim 200 woningen van Plavei worden aardgasvrij.

 

Welke manieren zijn er voor aardgasvrij wonen?

In eerste instantie wilde Plavei al haar woningen voorzien van een individuele warmtepomp. Onderzoek wees uit, dat hiervoor enorme kosten voor het verzwaren van het elektriciteitsnet nodig waren. Er zijn andere technieken ook bekeken en onderzocht of de koopwoningen en andere gebouwen in de wijk ook van het aardgas af zouden kunnen. Welke techniek is dan de beste oplossing voor de hele wijk, en hoe organiseren we het zo dat stap voor stap woningen van het aardgas af kunnen?

 

Er zijn verschillende technieken onderzocht;

–        Warmtepomp bij iedere woning

–        Warmtenet met lage temperatuur (< 50 ˚C),
midden temperatuur (50- 70 °C) en hoge temperatuur (> 70°C)

–        Warmtebron biomassa (verbranden van hout),
warmte door zonne-energie, geothermie (warmte uit diepe aardlagen) en wijk-warmtepomp (warmte uit buitenlucht)

Uit alle onderzoeken lijkt een warmtenet op midden temperatuur met een wijk-warmtepomp als bron een goed alternatief. Woningen hoeven niet vergaand geïsoleerd te worden, woningen kunnen straat voor straat worden aangesloten en het elektriciteitsnet hoeft niet enorm aangepast te worden.

Wat betekent dat voor de Bloemenbuurt?

Een warmtenet realiseren heeft tijd nodig. We nemen u mee in fasen van aansluiting van woningen:

–        Voorjaar 2021 eerste gerenoveerde huurwoning gereed.
zijn voorbereid op warmtenet, maar worden voorlopig verwarmd door bestaande cv-ketel.

–        Najaar 2021 naar verwachting warmtenet gereed voor Plavei woningen.
Eerste huurwoningen worden aangesloten. Mogelijk kan dit in de tijd opschuiven als gevolg van alle Corona-maatregelen.

–        Daarna stap voor stap andere huurwoningen aansluiten.

–        Nadat alle woningen van Plavei zijn aangesloten krijgen bewoners van
particuliere woningen die dichtbij huurwoningen staan een voorstel om aan te sluiten op warmtenet.

–        Vervolgens straat voor straat met woningeigenaren in gesprek over aansluiting
op warmtenet.

 

Aansluiting op warmtenet

We hopen dat uiteindelijk zo veel mogelijk bewoners van de Bloemenbuurt aansluiten op het warmtenet. Dat is echter voor woningeigenaren niet verplicht. Iedereen maakt hierin zijn eigen afweging. Wij ondersteunen mensen zoveel mogelijk bij het maken van hun afwegingen en keuzes. Wel is zeker dat het aardgasnetwerk in 2050 of zoveel eerder als dit kan niet meer in gebruik is. De aanleg van het warmtenet is voor woningeigenaren een kans om hieraan te voldoen.

Uitwerking volgt

Dit jaar werken we alle details uit. Zoals het traject wanneer wij met woningeigenaren in de Bloemenbuurt in gesprek gaan. We weten nog niet hoe lang het duurt voordat alle woningen in de wijk een voorstel hebben gekregen en het warmtenet overal ligt. Toch denken we dat de plannen voldoende concreet zijn om nu in aanmerking te komen voor de Rijkssubsidie.

 

Rijkssubsidie voor aardgasvrije wijk

De gemeente heeft de aanvraag ingediend voor de Rijkssubsidie Proeftuin Aardgasvrije Wijken. De aanvraag betreft ruim 4 miljoen euro. Deze subsidie wordt ingezet om de aansluiting op het warmtenet betaalbaar te maken voor iedereen en mensen hierbij te ondersteunen. Als de subsidie niet wordt toegekend, dan zal Plavei verder gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn om alleen de huurwoningen op een warmtenet aan te sluiten. Het aanleggen van particuliere woningen zal dan mogelijk naar achteren verschuiven. In december 2020 doet de gemeente dan opnieuw een aanvraag om zo nogmaals aanspraak te maken op de subsidie en woningeigenaren (nog) meer te kunnen ondersteunen.

Meedenken voor woningeigenaren

Er is een klankbordgroep opgericht van bewoners met een eigen woning in de Bloemenbuurt. Zij denken mee hoe we alle woningeigenaren in de buurt bij de plannen kunnen betrekken en van goede informatie kunnen voorzien. Eerste concrete activiteit was de energiemarkt voor woningeigenaren afgelopen januari.
Als bewoners willen meedenken en invloed uitoefenen op verduurzamen van de wijk, dan kunnen ze contact opnemen met Charlotte Post coördinator klankbordgroep; c.post@spectrumelan.nl .

Vraag en Antwoord
Kijk op: www.montferland.info/wonen en leven voor meer vragen en antwoorden over deze subsidie-aanvraag voor de Bloemenbuurt.