In oktober zijn de laatste nieuwbouwwoningen in de Bloemenbuurt opgeleverd. Het gaat om 25 appartementen in de Petuniastraat.

In 2018 zijn we het project in de Bloemenbuurt gestart. Het is een gezamenlijk project van de gemeente Montferland en woningcorporatie Plavei. In totaal hebben 73 oude eengezinswoningen plaats gemaakt voor 25 levensloopbestendige woningen, 11 beneden-bovenwoningen, 12 eengezinswoningen en 25 appartementen.

Er zijn 136 woningen gerenoveerd. De wijk heeft een warmtenet gekregen en de openbare ruimte wordt flink aangepakt. Met de aanleg van het park hopen we eind 2023/begin 2024 het gehele project af te ronden.