Op 5 maart is het voorlopig ontwerp gepresenteerd van de inrichting Openbare Ruimte in de Bloemenbuurt.

Bekijk presentatie
Hieronder kunt u de presentatie nogmaals bekijken:

2893.01_pres_IR_bloemenbuurt_05-03-2020_LRDEF
U ziet de breedte van de straten, de grootte van de voortuinen en waar gras, bomen en struiken komen. U ziet ook hoe het park eruit gaat zien.

Korte terugblik

Het afgelopen jaar kon u meedenken en meepraten over de herinrichting van straten, het groen, het park en groenstroken van uw wijk. Zo was er in april 2019 een schetsatelier. Daar kon u samen met landschapsarchitect Guido Baten aan een nieuwe inrichting van uw wijk tekenen. Guido heeft de ideeën en suggesties van bewoners uit het schetsatelier uitgewerkt in een eerste plan. In juli 2019 was er een drukbezochte presentatie van dat eerste plan. Hierop kon u reageren. Op 7 en 10 december 2019 zijn we met een grote bus de wijk in gegaan. We hebben aangebeld bij élk huis waar de voor/zijtuin in het plan kleiner wordt. Veel bewoners hebben toen gezien hoe hun straat er in de toekomst uit kan zien. We kregen weer goede reacties. Ook deze reacties en wensen van bewoners zijn weer (voor zover mogelijk en haalbaar) ingepast in het plan dat u op 5 maart kan zien.

Uitgewerkt plan
Er ligt nu een uitgewerkt plan! Dit plan noemen we een voorlopig ontwerp. Na de presentatie op 5 maart gaat het plan voor definitieve vaststelling naar het college van B&W van de gemeente Montferland.