Het stedenbouwkundig plan voor de Bloemenbuurt maakten we samen met de buurtbewoners. Om dit plan uit te voeren moeten we onder andere het bestaande bestemmingsplan aanpassen. In een bestemmingsplan legt de gemeente vast waar bijvoorbeeld woningen, groen en wegen zijn toegestaan.

Aantal reacties

Het bestemmingsplan lag van 27 juni tot en met 8 augustus 2019 ter inzage. Dit betekent dat bewoners het bestemmingsplan konden inkijken en hun mening konden geven. Er zijn 4 reacties gekomen, waarvan één reactie namens meerdere bewoners. De reacties gaan over:

  1. de hoogte en de locatie van het appartementengebouw en de (levensloopgeschikte) woningen.
  2. het aantal parkeerplaatsen en de locatie ervan.

En nu?

De gemeente beoordeelt, beantwoordt en verwerkt de reacties. Begin 2020 besluit de gemeenteraad van Montferland over het bestemmingsplan.