Vanaf maandag 16 november start het archeologisch onderzoek. Dit betekent dat we in de grond moeten graven. Het gaat om zogenaamde proefsleuven. Dit doen we met een graafmachine op de plek waar de nieuwe woningen komen. De schatgravers beginnen aan het hofje Dahlia-, en Salviastraat. Vervolgens gaan we naar de Goudsbloemstraat. Vanaf begin volgend jaar ziet u de schatgravers in de Strobloem/Geraniumstraat. En daarna op locatie Rozen-, en Goudsbloemstraat.

2 of 3 dagen per locatie
Op onderstaande twee locaties zijn we ongeveer 2 of 3 dagen aan de slag. De sleuven zijn ongeveer 80 cm diep. We werken binnen de hekken. Het terrein sluiten we dagelijks af.

De aanleiding voor het verdere onderzoek
Op de plekken waar we nieuwe woningen gaan bouwen, zitten archeologische vondsten in de bodem. Dit bleek uit het verkennend archeologisch onderzoek. Daarom moeten we verder onderzoek doen op die plekken. We moeten aantonen wat er precies zit en hoe waardevol deze vondsten zijn.