Vrijdag 27 augustus was het zover: het centraal wijkproductiestation werd in de Bloemenbuurt geplaatst. Dit station is onderdeel van het modulaire warmtesysteem. Het is een spectaculaire mijlpaal in het proces om de wijk aan te sluiten op een warmtenet en daarmee aardgasvrij te krijgen. Het Didamse warmtenet is een samenwerking tussen woningcorporatie Plavei, Graeflander als (vooralsnog enige) warmteleverancier, gemeente Montferland en Warmtenetwerk Didam B.V. als netbeheerder.


Impressie wijkproductiestation in park

Een warmtenet verwarmt onder andere huizen met water dat verwarmd wordt vanuit één of meerdere (duurzame) bronnen. Ondergrondse leidingen brengen het warme water van de warmtebron naar de gebruiker. Dit wijkproductiestation, ter grootte van ongeveer een zeecontainer, zal ervoor gaan zorgen dat ruim 200 woningen van woningcorporatie Plavei op het warmtenet worden aangesloten en zo van warmte worden voorzien. Dit centraal wijkproductiestation is een hybride installatie met collectieve luchtwarmtepompen en gasgestookte ketels (om piekbelastingen op te vangen en als back-up). Het station brengt de warmte naar de gewenste temperatuur en een distributienet levert vervolgens de woningen de warmte (voor ruimte en warm water).

Het wijkproductiestation zal in de loop van de tijd, met de herinrichting van de openbare ruimte, opgaan in een nog aan te leggen park. In het laatste kwartaal van 2021 worden de eerste woningen van Plavei op het warmtenet aangesloten. Medio 2022 zijn alle 200 woningen aangesloten op het warmtenet.