Op 12 oktober was er voor de bewoners van de gerenoveerde huizen in fase 2 (Strobloem-, Goudsbloem-, en Geraniumstaat) een informatieavond over  de veranderingen als je van aardgas naar ‘groene’ warmte gaat. Vanaf november ontvangen hun huizen warmte en warm tapwater van het nieuwe warmtenet. De gasketel verdwijnt. Wat betekent dit voor hun, voor hun huis en voor hun portemonnee? Wat moeten zij regelen zodat zij warmte van hun nieuwe warmteleverancier De Graeflander kunnen ontvangen?

Tijdens de informatieavond hoorden zij praktische dingen, zoals:

  • hoe moet u uw huidige contract van aardgas opzeggen, maar uw contract voor water en elektriciteit behouden
  • hoe meldt u zich via de leveringsovereenkomst aan bij De Graeflander, uw nieuwe warmteleverancier?
  • wat doet u in geval van een storing?
  • wat moet u doen als uw huidige leverancier van aardgas een boete in rekening brengt omdat u het contract van aardgas eerder beëindigt?
  • wat gaat de warmte kosten en hoe rekent De Graeflander de warmte met u af?
  • welke werkzaamheden zijn bij en in uw woning nodig om warmte te kunnen ontvangen?

Voor de bewoners van de andere huurwoningen volgt ook een informatieavond
De bewoners van de 26 gerenoveerde woningen aan de Iris-, Anemonen,- en Zonnebloemstraat (fase 3) en de 57 woningen aan de Tulpen-, Geranium-, Begonia-, en Zonnebloemstraat (fase 4) krijgen uiteraard ook ‘les’ in de veranderingen.

Eerste kennismaking via brochures
Bewoners kunnen zich alvast inlezen als ze willen. Hier staan twee manieren: een kennismaking met de nieuwe energieleverancier en met een warmtenet. Deze informatie ontvangen bewoners bij de uitnodigingen die volgen.

Kennismaking met de De Graeflander

Wat is een warmtenet?