De eerste fase van de renovatie- en vernieuwingswerkzaamheden in De Bloemenbuurt is in volle gang. Voor Fase 2 en Fase 4 is de definitieve keuze van de aannemer op een haar na gemaakt. Met dank aan de aanbestedingscommissie, waarin ook drie buren hun stem lieten horen.

Plavei deed een oproep, waarna Bennie Dijkman, Aart van Ginkel en Peter Sanders zich aanmeldden voor de commissie, die uit twaalf personen bestond. Ronald van Kleef (Plavei): “Specialisten op het gebied van financiën, duurzaamheid, bewonerszaken, techniek en beeldkwaliteit bogen zich in de aanbestedingscommissie samen met buurtvertegenwoordigers over de vier inschrijvende aannemers. Een mooi proces waar iedereen zijn stem liet gelden.”

‘Erg enthousiast’
Bennie Dijkman en Aart van Ginkel schuiven vanmorgen aan om terug te kijken op hun rol in het aanbestedingstraject. “Ik kijk erg enthousiast terug”, zo trapt Bennie Dijkman af. “Er is echt naar ons geluisterd. We konden onze mening geven en alle informatie was voor iedereen toegankelijk. Plavei stuurde daar niet in. We waren vrij om onze punten naar voren te brengen.”
Aart van Ginkel knikt bevestigend. “Ik heb me van tevoren echt wel eens afgevraagd of onze inbreng serieus genomen zou worden. Als dat niet het geval zou zijn, was ik er nooit aan begonnen. Maar we deden volwaardig mee in de commissie. Alle rapporten kregen we mee naar huis, heel transparant en open. Vervolgens gaven wij natuurlijk vooral onze visie als bewoners, maar we mochten wel overal wat van vinden. Uiteindelijk moesten we punten geven voor de verschillende onderdelen, waardoor er een eerlijke ‘winnaar’ uit de bus kwam. Deze hebben we nu voorgedragen en dat afrondende proces loopt.”

Waar de buren vooral naar keken? Bennie Dijkman: “De buitenkant en uitstraling van de woningen had onze extra aandacht. Daar hebben we wat over gezegd en daar is naar geluisterd.”

Doe mee
Zowel Bennie Dijkman als Aart van Ginkel kan het andere buren aanraden om zich in een volgend traject ook aan te melden. Aart van Ginkel: “Je praat mee over je eigen buurt en hebt dus invloed op je omgeving. Dat recht moet je niet voorbij laten gaan.” “Daarbij”, vult Bennie Dijkman aan, “wordt er naderhand vaak gemopperd over zaken waar je in zo’n aanbestedingscommissie gewoon invloed op hebt. Praat dus gewoon mee als je de kans krijgt. Doen! Interessant en leuk! Het is zeker geen schijninspraak!”