Het klimaat verandert en het weer wordt extremer, de zomers worden warmer en de buien heftiger. Met het oog op de toekomst, is duurzaamheid daarom een belangrijk thema in het plan voor de Bloemenbuurt. De nieuwe woningen die in de Bloemenbuurt komen worden ‘nul-op-de-meter’. Een nul-op-de-meter-woning wekt evenveel energie op als nodig is voor een gemiddeld gezin met een normaal energieverbruik.

Ook bij de huurwoningen die gerenoveerd worden, kijken we naar duurzame kansen. Denk daarbij aan isolatie, zonnepanelen en een andere manier van verwarmen. Daarnaast kijken we ook naar de koopwoningen. Woningeigenaren krijgen de kans om mee te liften op alle duurzame plannen die worden ontwikkeld.

Voor de openbare ruimte kijken we ook naar een duurzame toekomst voor de hele Bloemenbuurt. Het park is bijvoorbeeld niet alleen een prettig groen gebied om te zijn, maar biedt ook verkoeling tijdens warme periodes. Daarnaast draagt meer groen bij aan een goede waterhuishouding.

Warmtevisie

We zoeken naar alternatieven voor aardgas. Van warmtenetten en nieuwe warmtebronnen tot warmtepompen en waterstof. Hoe kunnen we de woningen op de beste manier verwarmen? Hiervoor maken we een warmtevisie. We hebben onderzoek gedaan naar:
1. het verwarmen van de woningen met warmtepompen;
2. een warmtenet (buizen onder de grond waardoor warm water stroomt) op verschillende temperaturen;
3. ontwikkelingen als waterstof en groen gas.

Een goede andere keuze
De eerste resultaten zijn bekend. Als we kijken naar betaalbaarheid én duurzaamheid, dan past een warmtenet op een middentemperatuur (circa 70°C) goed bij de koop- en huurwoningen. Dit is een goed en betaalbaar alternatief voor het verwarmen van woningen door een warmtepomp.

Stap voor stap
We gaan nu samen met experts de plannen nóg verder doorrekenen zodat we écht zeker weten dat dit een goede keuze is. Daarnaast organiseren wij de komende periode bijeenkomsten over energie besparen en warmte in de Bloemenbuurt. Zo krijgt u de informatie op basis waarvan u de keuze kunt maken hoe uw koopwoning op termijn van het gas af gaat.

Klankbordgroep “Wijk voor de toekomst”

Er is een klankbordgroep van bewoners. Zij bespreken de kansen en mogelijkheden voor een duurzame Bloemenbuurt. Wilt u ook meepraten over een duurzame Bloemenbuurt? Neem dan contact op met Marije Schulten, duurzaamheidsadviseur van de gemeente Montferland via m.schulten@montferland.info.

De Regering vraagt van ons allemaal aandacht voor energiezuinig en toekomstbestendig wonen. Daar krijgen niet alleen bewoners die huren mee te maken, maar ook de bewoners met een koopwoning. De gemeente beseft dat het geen eenvoudige vraag is aan woningeigenaren. Dit is niet zomaar geregeld.  De gemeente Montferland en Plavei en de klankbordgroep ‘Wijk van de Toekomst’ proberen woningeigenaren te ondersteunen bij hun zoektocht en/of bedenkingen over het energiezuinig en toekomstbestendig maken van hun koopwoning in de Bloemenbuurt.