Warmtenet Didam

Home/Wat we doen/Duurzaamheid/Warmtenet Didam
Warmtenet Didam2021-09-06T15:53:38+02:00

Een warmtenet verwarmt onder andere huizen met water dat verwarmd wordt vanuit één of meerdere (duurzame) bronnen. Ondergrondse leidingen brengen het warme water van de warmtebron naar de gebruiker. Dit wijkproductiestation, ter grootte van ongeveer een zeecontainer, zal ervoor gaan zorgen dat ruim 200 woningen van woningcorporatie Plavei op het warmtenet worden aangesloten en zo van warmte worden voorzien. Dit centraal wijkproductiestation is een hybride installatie met collectieve luchtwarmtepompen en gasgestookte ketels (om piekbelastingen op te vangen en als back-up). Het station brengt de warmte naar de gewenste temperatuur en een distributienet levert vervolgens de woningen de warmte (voor ruimte en warm water).

Meer weten over het warmtenet? Ga naar www.firan.nl

Hier vindt u de antwoorden op de vragen die in de chat zijn gesteld tijdens de digitale inwonersbijeenkomst van 9 juni j.l.

Waarom niet waterstof als energiebron?2021-06-28T10:12:38+02:00

Waterstof is een energie dragende bron, die ook toekomst heeft. Op dit moment is het nog niet mogelijk om waterstof door het gasnet te voeren. Dit mag wettelijk niet. Er lopen wel pilots. We hebben gezocht naar een oplossing die direct kan worden toegepast. Wel is gekeken of de gasketels voor de back-up in de warmte-unit op waterstof konden. Maar dit was veel duurder. Wie weet op termijn wel. Onderzoek is nodig.

Wat is precies het verschil met bv. stadsverwarming?2021-06-28T10:12:49+02:00

Het warmtenet in de Bloemenbuurt is kleinschaliger. Kleinere bron dan bij grotere netten. In de meer traditionele stadsverwarmingsnetten zoals van Vattenfall of Eneco is vaak alles in één hand. Hier is er een scheiding tussen producent, netbeheerder en energieleverancier. Op termijn heb je keuzes in  meerdere bronnen en meerdere leveranciers. Een open net noemen we dat. Gemeente en Firan participeren samen in Warmtenetwerkbedrijf Didam. De gemeente doet dit om het maatschappelijk belang te bewaken.

Wat wordt bedoeld met marktconforme aansluiting?2021-06-28T10:17:47+02:00

In Nederland zijn afspraken gemaakt over prijzen voor warmte. Hierop ziet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) toe. Jaarlijks wordt bekeken waaraan tarieven van levering van warmtenet moet voldoen, wat een reële prijs is. Daar moeten partijen onder blijven. Wij houden marktgerichte prijzen in de gaten.

Wat als de subsidie van de provincie niet wordt toegekend?2021-06-28T10:17:59+02:00

De kans is er altijd dat de subsidie niet wordt toegekend. Dan zullen particulieren nog geen aanbieding krijgen om aan te sluiten op het warmtenet. De kosten voor aansluiting op een warmtenet vinden we nu nog te hoog. We hebben nog zo’n €8.000 euro subsidie nodig per woning. Wachten tot de markt zich verder gaat ontwikkelen. Dit net ligt er nog wel de komende 50 jaar. Voor 2050 kunnen we die particulieren echt wel aansluiten. We bekijken dan over 5 of 10 jaar hoe de situatie dan is. We streven ernaar in september 2021 daar meer over te weten.

De kosten voor een warmtenet zijn gelijk aan gas, maar gas wordt heel erg duur, dus deze warmte ook?2021-06-28T10:18:08+02:00

Op dit moment is de prijs van warmte inderdaad gekoppeld aan aardgas. Maar uiteindelijk zal dit moeten worden losgekoppeld, want de verwachting is dat aardgas duurder wordt. Het Rijk zal de spelregels voor warmte daarvoor moeten veranderen, zodat alternatieven aantrekkelijker worden dan aardgas.

Is er een minimum aantal deelnemers vereist?2021-06-28T10:18:42+02:00

Ja, we kunnen niet voor iedere woning het warmtenet aanleggen. Dat is te kostbaar. Dat gaat trapsgewijs. Als 70% van de straat mee wil doen dan zullen we de straat gaan aansluiten.

Wat heb je nodig voor basis isolatie?2021-06-28T10:19:05+02:00

Spouwmuurisolatie, dubbel glas, dakisolatie, vloerisolatie en daarmee kom je uit op energielabel B. De Klankbordgroep is begonnen met een isolatiecampagne en heeft een warmtefoto-actie gehouden waarmee je kunt zien waar de lekken in een woning zitten. Zo kun je je woning gericht aanpakken. De komende jaren willen we met isolatie aan de slag in de wijk, want dat is iets wat je sowieso kunt doen. Dat doen we samen met het Agem Energieloket. We willen mensen begeleiden in wat men nodig heeft en welke keuzes kun je hierin het beste maken. En daarnaast gaan we collectieve inkoopacties organiseren.

Wat gebeurt er als de warmte unit door calamiteit uitvalt (brand o.i.d.) hoe kan de warmte afgifte dan “gegarandeerd” worden? Hoe kijken jullie naar die kwetsbaarheid?2021-06-28T10:19:19+02:00

De warmte-unit in de woning is een warmtewisselaar. Deze draagt de warmte vanuit het net over aan de binnen installatie. Hierin zit ook een warmtemeter. Er kan altijd een storing zijn in de woning. Daarvoor is er een storingsdienst 24 uur per dag beschikbaar. Op dezelfde manier gegarandeerd als bij een CV ketel of uitval van het gas- of elektriciteitsnet.

De warmte unit in het park is een modulair systeem. Het zijn 10 kleinere warmtepompen in serie en deels parallel geschakeld. Als een pomp uitvalt,  zijn er nog 9 over. Daarnaast zijn er ook meerdere gasketels. Er is dus altijd een back-up. Mocht een grote graafmachine een leiding raken in de straat, dan duurt het even voordat dit opgelost wordt. Maar dat is hetzelfde als de gas- of waterleiding wordt geraakt bij werkzaamheden.

Hoe gaat het met aanschaf van pannen en kookplaat?2021-06-28T10:19:33+02:00

Wij hebben in de subsidieaanvraag hierin voorzien. Daar komt dus een vergoeding voor als de subsidie wordt toegekend.

Weten jullie waar het aan te leggen park met warmte unit komt?2021-06-28T10:19:49+02:00

Zie kaartje. De inrichting van het Park is nog niet bepaald, daarvoor worden inwoners uitgenodigd om hier over mee te denken. Als het warmtenet wordt uitgebreid naar particulieren dan komt er nog zo’n zelfde unit naast.

Wij hebben een gashaard voor extra koude dagen. Kan voor deze haard wel de gasleiding blijven liggen als we wel overgaan naar warmtenet voor de normale cv ketel?2021-06-28T10:20:21+02:00

Liefst willen we de gasleidingen eruit hebben. Wanneer de gasleidingen blijven liggen als de meeste mensen aangesloten zijn op het warmtenet, brengt dit hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Als particulier blijf je vastrecht betalen en dat is voor die paar kuubs per jaar relatief veel. Dit soort situaties vraagt maatwerk en komt in het latere traject aan de orde en zal met de bewoner worden besproken.

Hoeveel geluid produceren de warmtepompen in het ‘ketelhuis’?2021-06-28T10:20:40+02:00

Er is een geluidsrapport gemaakt. De warmtepompen voldoen aan wettelijke normen en zelfs iets beter. Vanuit de gemeente is afgesproken dat de warmte unit minder geluid en trillingen produceert dan wettelijk is toegestaan. Dat rapport is beschikbaar. Verder werkt de warmtepomp met een buffervat, zodat in de nacht de warmtepomp zo min mogelijk hoeft te worden ingezet.

Voor gemeente en Plavei heeft geluid meegespeeld in de afweging. Bij individuele warmtepompen zou je aan iedere gevel een kastje met een pomp krijgen die geluid maakt. Dit zou geluidsproblemen kunnen geven. Zeker bij 600 woningen.

Utrecht gaat mensen verplichten om mee te doen en men zegt dat de nieuwe warmtewet tevens deze verplichting kent. Is dat zo?2021-06-28T10:20:56+02:00

Vooralsnog bestaat er geen verplichting om aan te sluiten op warmtenet. Dit zou op termijn wel kunnen. Maar daar wordt op dit moment in Den Haag niet over gesproken. Utrecht is een pilot om te kijken of je mensen kunt verplichten.

In de straat waar ik woon staan ca 20 woningen van een andere verhuurder, wat gebeurt als deze niet meedoet? 70% is dan vrij zeker niet haalbaar.2021-06-28T10:21:14+02:00

Dat is een puzzel die we moeten gaan leggen. Er zijn een aantal woningen van een andere verhuurder, die hebben we ook gesproken. Deze verhuurder geeft op dit moment geen prioriteit aan het verduurzamen van hun woningen. We moeten met de verhuurder om de tafel om te kijken of zij voor die aanbieding wel de woningen aardgasvrij willen maken. Dit komen we in de uitwerking tegen.

Aanvulling: daarnaast zijn er nog een aantal huurwoningen van Stienstra Beheer, doen die wel mee?2021-06-28T10:21:24+02:00

In de uitwerking zullen we bekijken hoe we andere verhuurders dan Plavei kunnen bewegen om hun woningen ook aardgasvrij te maken.

Hoe groot wordt deze warmte unit in het park?2021-06-28T10:21:35+02:00

De omvang is vergelijkbaar met een garagebox/container, zo’n 8 bij 3 meter. Op het dak komen de warmtepompen. In de presentatie zit een plaatje van hoe dit er ongeveer uit kan komen te zien. Het uiterlijk zal worden ingepast in het park.

Voor wie zijn rekening komen de kosten voor het afkoppelen gasmeter?2021-06-28T10:25:06+02:00

Tot voorkort vroeg Liander hier een bijdrage voor bij de bewoner. Op dit moment worden er geen kosten in rekening gebracht.

Kunnen de huidige radiatoren die in de woning staan voldoende energie leveren in de nieuwe situatie of moeten we evt. ook nieuwe radiatoren aanschaffen?2021-06-28T10:25:17+02:00

Er is gekozen voor een midden temperatuur warmtenet, waarbij er water van 70 graden de woning in komt. Hierdoor kun je je woning verwarmen met de bestaande radiatoren. Bij een lage temperatuur warmtenet moet je een zeer goed geïsoleerd huis hebben en krijg je met een lage temperatuur de warmte in je woning en moet je veel oppervlak hebben om je woning te verwarmen. Door bijvoorbeeld vloer- of wandverwarming.

Wat is de gegarandeerde entree temperatuur?2021-06-28T10:25:30+02:00

Dat is 70 graden. Dit is bedoeld voor verwarming en tapwater.

Weersafhankelijk regelen mogelijk?2021-06-28T10:25:41+02:00

Op koude dagen gebruik je meer warmte van het net dan op warmere dagen. Voor de binnen installatie gebruik je de huidige thermostaat, die wordt aangesloten op de warmteafgifte set en daardoor kun je gewoon de temperatuur reguleren.

Voor wie zijn de kosten van de binnen installatie na overname?2021-06-28T10:25:53+02:00

Punt om nader te onderzoeken. Hiervoor is in de subsidieaanvraag rekening mee gehouden. We hebben globaal in beeld welke kosten hierbij horen. We gebruiken zo veel mogelijk de huidige binnen installatie.

Kun je je woning temperatuur regelen met een centrale thermostaat? Hoe werkt dat?2021-06-28T10:26:06+02:00

Zie hierboven. Het verwarmen van je woning gaat niet heel veel anders dan het nu gaat. Grootste verandering is dat het koken niet meer op aardgas is maar elektrisch.

Kan er een overzicht gedeeld worden met de kosten die nu aangevraagd worden voor subsidie?2021-06-28T10:26:21+02:00

Dat is te veel in detail omdat met u te delen. Het zal echt maatwerk worden wat nodig is in iedere woning.

Hoe zorgt de gemeente dat aansluiting op een warmtenet transparant is voor bewoners?2021-06-28T10:26:38+02:00

We blijven graag transparant. Als er straks meer in detail bekend is zullen we met bewoners in gesprek gaan over financiële punten en aanpassingen die in de woningen nodig zijn. En in welke straten we starten. De verwachting is dat we in het najaar of begin volgend jaar met een duidelijk verhaal terugkomen.

Isolatie kost geld en wanneer je boven de 75 jaar bent, krijg je geen financiering. Hoe hiermee om te gaan?2021-06-28T10:26:54+02:00

Dit klopt. De duurzaamheidslening die we hebben heeft een leeftijdsgrens van 75 jaar. Voor mensen van 75 jaar of ouder is financiering lastig. We moeten bekijken of we als gemeente hier nog iets anders voor regelen.

Hoe wordt tapwater geregeld?2021-06-28T10:27:10+02:00

Water wordt aangeleverd met 70 graden, in de warmte afleverset zit een warmtewisselaar en het koude leiding water wordt opgewarmd met het water uit het warmtenet. En kan gebruikt worden voor verwarming en tapwater. Het warmte tapwater is minimaal gelijk aan wat je met de CV ketel aan warmwater kunt krijgen.

Isolatie is een belangrijke factor in de warmtetransitie. Kan de gemeente informatie geven hoe je dit het beste kunt doen of kan zij specialisten hiervoor regelen?2021-06-28T10:27:29+02:00

Helemaal mee eens, want wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken. Hiervoor werken we samen met het Agem Energieloket. Zij hebben energiecoaches, energieadviseurs en leveren maatwerkadviezen. Daarin wordt beschreven welke isolatie in de woning het beste is. Zij brengen kosten en besparing in beeld en hebben informatie over subsidies. Op www.agemenergieloket.nl staat meer informatie over het isoleren van woningen.

Geen subsidie betekent geen warmtenet?2021-06-28T10:27:39+02:00

Zonder subsidie geen warmtenet voor particulieren op dit moment. Wij geloven dat warmtenet een goede oplossing is om de Bloemenbuurt aardgasvrij te maken. Komt er nu geen subsidie dan duurt het langer voordat deze woningen worden aangesloten. Het warmtenet voor Plavei woningen ligt er al en het net is geschikt om straks ook de hele wijk aan te sluiten, maar het moment hiervoor weten we nu nog niet.

Ik woon aan de rand van de Bloemenbuurt en vraag me af of aan de randen van de bloemenbuurt (Lupinenstraat/Zonnebloemstraat) het warmtenet wel kan bereiken. Hoe zit dat?2021-06-28T10:28:04+02:00

In het ontwerp van het net wordt gebruik gemaakt van drukval berekenen. En wordt berekend of de warmte ook vanuit het centrale punt geleverd kan worden. Om ook de minimale druk aan het einde van het net te kunnen garanderen.

Liever niet alles op een centraal punt, maar aan de andere kant van de wijk te kijken of er ook een warmteunit kan worden geplaatst. Zo kun je de warmte beter verdelen.

Komen er op diverse plaatsen extra units?2021-06-28T10:28:21+02:00

In het park komen 2 units voor in totaal 400 woningen. Voor de overige 200 woningen wordt nog gezocht naar een andere locatie. Dat onderzoek loopt nu. Willen we het warmtenet in Didam verder uitrollen, dan zijn er nog wel meer van dit soort units nodig. Toekomstplaatje wat we samen met de regio bekijken is de inzet van de AVR in Duiven. Daar is nog warmte over. We bekijken samen met de omliggende gemeenten hoe deze warmte het beste verdeeld kan worden. Er ligt een eerste verkenning voor Didam, die niet uitsluit dat dit kan. Deze zou dan op dit warmtenet kunnen worden aangesloten en dan heb je minder warmteunits in Didam nodig. Er wordt ook gekeken naar geothermie, waarbij warmte uit diepere aardlagen worden gehaald. Dit wordt nu vooral toegepast in kassencomplexen, maar is mogelijk ook geschikt voor woningen. Waarschijnlijk wel voor meer stedelijk gebied, en dat is Didam niet.

AVR is hoog temperatuur, is dat toepasbaar in Didam?2021-06-28T10:28:32+02:00

Klopt, maar dan heb je voor Didam minder warmte nodig. Nader onderzoek is nodig.

Waarom niet ook locatie Tesma en Waverloo aansluiten?2021-06-28T10:28:49+02:00

De Bloemenbuurt is het startpunt van het warmtenet, maar kan altijd worden uitgebreid, waarbij dit soort gebouwen ook aangesloten zouden kunnen worden.