Warmtevisie

We zoeken naar alternatieven voor aardgas. Van warmtenetten en nieuwe warmtebronnen tot warmtepompen en waterstof. Hoe kunnen we de woningen op de beste manier verwarmen? Hiervoor maken we een warmtevisie. We hebben onderzoek gedaan naar:
1. het verwarmen van de woningen met warmtepompen;
2. een warmtenet (buizen onder de grond waardoor warm water stroomt) op verschillende temperaturen;
3. ontwikkelingen als waterstof en groen gas.

Een goede andere keuze
De eerste resultaten zijn bekend. Als we kijken naar betaalbaarheid én duurzaamheid, dan past een warmtenet op een middentemperatuur (circa 70°C) goed bij de koop- en huurwoningen. Dit is een goed en betaalbaar alternatief voor het verwarmen van woningen door een warmtepomp.

Stap voor stap
We gaan nu samen met experts de plannen nóg verder doorrekenen zodat we écht zeker weten dat dit een goede keuze is. Daarnaast organiseren wij de komende periode bijeenkomsten over energie besparen en warmte in de Bloemenbuurt. Zo krijgt u de informatie op basis waarvan u de keuze kunt maken hoe uw koopwoning op termijn van het gas af gaat.