Warmtevisie

We zoeken naar alternatieven voor aardgas. Van warmtenetten en nieuwe warmtebronnen tot warmtepompen en waterstof. Hoe kunnen we de woningen op de beste manier verwarmen? Hiervoor maken we een warmtevisie. We hebben onderzoek gedaan naar:
1. het verwarmen van de woningen met warmtepompen;
2. een warmtenet (buizen onder de grond waardoor warm water stroomt) op verschillende temperaturen;
3. ontwikkelingen als waterstof en groen gas.

Een goede andere keuze
De eerste resultaten zijn bekend. Als we kijken naar betaalbaarheid én duurzaamheid, dan past een warmtenet op een middentemperatuur (circa 70°C) goed bij de koop- en huurwoningen. Dit is een goed en betaalbaar alternatief voor het verwarmen van woningen door een warmtepomp.

Stap voor stap
We gaan nu samen met experts de plannen nóg verder doorrekenen zodat we écht zeker weten dat dit een goede keuze is. Daarnaast organiseren wij de komende periode bijeenkomsten over energie besparen en warmte in de Bloemenbuurt. Zo krijgt u de informatie op basis waarvan u de keuze kunt maken hoe uw koopwoning op termijn van het gas af gaat.

Ontwerp Transitievisie Warmte

Burgemeester en wethouders maakten bekend dat met ingang van 7 juni 2021 gedurende 6 weken ter inzage heeft gelegen het ontwerp ‘Transitievisie Warmte’. Het ontwerp Transitievisie Warmte was vanaf bovengenoemde datum digitaal te raadplegen via www.montferland.info/duurzaam-wonen Daarnaast kon u de ontwerpvisie op afspraak ook fysiek inkijken op het gemeentehuis (Bergvredestraat 10 te Didam) of op de locatie Gouden Handen (Emmerikseweg 17 te ’s-Heerenberg). Momenteel verwerkt de gemeente met haar partners alle ontvangen feedback. Zodra dit gereed is, kunt u hier weer verder lezen over de ontwikkeling van de transitievisie Warmte.

De gemeente Montferland werkt samen met haar inwoners, bedrijven en andere organisaties al jaren aan de energietransitie. In 2021 moeten alle gemeenten een Transitievisie Warmte vaststellen waarin wordt vastgelegd hoe de gemeente de komende jaren aan de slag wil gaan met de warmtetransitie. In de Montferlandse ontwerpvisie wordt ingezet op twee aanpakken: de doelgroepenaanpak en de gebiedsaanpak. De doelgroepenaanpak is de basisaanpak voor de hele gemeente en richt zich op het realiseren van energiebesparende maatregelen. Met de gebiedsaanpak wordt in een aantal wijken gericht gestart met een verkenning naar duurzame warmteopties als alternatief voor aardgas. De Bloemenbuurt (Didam), Didam-Noord en ’s-Heerenberg-Oost worden in de ontwerpvisie als kansrijk aangemerkt om vóór 2030 aan de slag te gaan met een gebiedsaanpak.