Klankbordgroep “Wijk voor de toekomst”

Er is een klankbordgroep van bewoners. Zij bespreken de kansen en mogelijkheden voor een duurzame Bloemenbuurt. Wilt u ook meepraten over een duurzame Bloemenbuurt? Neem dan contact op met Marije Schulten, duurzaamheidsadviseur van de gemeente Montferland via m.schulten@montferland.info.

De Regering vraagt van ons allemaal aandacht voor energiezuinig en toekomstbestendig wonen. Daar krijgen niet alleen bewoners die huren mee te maken, maar ook de bewoners met een koopwoning. De gemeente beseft dat het geen eenvoudige vraag is aan woningeigenaren. Dit is niet zomaar geregeld.  De gemeente Montferland en Plavei en de klankbordgroep ‘Wijk van de Toekomst’ proberen woningeigenaren te ondersteunen bij hun zoektocht en/of bedenkingen over het energiezuinig en toekomstbestendig maken van hun koopwoning in de Bloemenbuurt.

Coöperatie Duurzaam Didam

Enkele buurtbewoners uit de Bloemenbuurt hebben besloten de Coöperatie Duurzaam Didam op te richten. Verduurzaming van een wijk kent veel kanten, en het loont om die gezamenlijk aan te pakken. Samen beschik je over meer kennis en ervaring. Het is beter wonen in een fijne wijk!

Voor meer informatie of aanmelden bij de coöperatie kunt u contact opnemen via: wvdtbloemenbuurt@gmail.com of lees de flyer van Coöperatie Duurzaam Didam.

Flyer Coöperatie Duurzaam Didam