Er ligt een definitief plan voor de Bloemenbuurt. In het plan staat op welke plekken wat verandert. Het grootste deel van de woningen in de Bloemenbuurt renoveren we (136 woningen). We slopen 73 woningen en bouwen 73 nieuwe terug. Daarnaast gaan we de buurt een stuk groener maken.

Bewoners hebben op verschillende momenten en manieren kunnen meepraten over het plan. De bestuurders van Plavei en de gemeente hebben met een brede blik naar het plan gekeken. Zij hebben de adviezen van bewoners betrokken in hun besluit.

Klaar voor de toekomst

Op basis van de reacties van bewoners is het plan aangepast. Niet op alle punten. De bestuurders hebben zich de vraag gesteld wat de wijk niet alleen nu, maar ook in de toekomst nodig heeft. Plavei bouwt namelijk voor de komende 50 jaar. Gemeente en Plavei hebben de reacties aangehouden tegen de ontwikkelingen die op ons afkomen, zoals de vergrijzing, de toename van kleine huishoudens en de klimaatverandering. En het maximale bedrag in de portemonnee telt ook mee.

Meer levensloopbestendige woningen

Veel bewoners hebben ons laten weten dat ze meer levensloopbestendige woningen willen in plaats van appartementen. Dit zijn woningen voor iedereen en waar u kunt blijven wonen, als u hulp nodig heeft en/of ouder wordt. Daarom staan in het definitieve plan nu meer levensloopbestendige woningen en minder appartementen. Eerst waren er twee appartementengebouwen in het plan. Nu nog een. De vorm van het gebouw is veranderd en gaat op één plek minder de hoogte in. Dit was een wens van de bewoners. In de plaats van het tweede appartementengebouw komen er nu levensloopbestendige woningen.

Toch sloop?

Ja. We slopen 73 woningen en bouwen 73 nieuwe terug.

Park

Er komt een ruim park met bloemen, planten en bomen. Daardoor wordt de wijk een stuk groener. Het park houdt de wijk koeler tijdens warme periodes. Bij heftige buien zuigt het regenwater op.
Wateroverlast, hitte en droogte komen vaker voor. De wijk is met het park op de klimaatverandering voorbereid. Het park is ook een ontmoetingsplek. Iedereen wil dat het park mooi wordt én blijft. De gemeente wil het goed onderhouden. Het park is ook een oplossing voor
een paar minder fraaie plekken in de wijk, zoals het parkeerterrein. Daarnaast komen er allerlei nieuwe huizen aan en een beetje in het park. Dit zijn beneden en bovenwoningen, eengezinswoningen, appartementen en levensloopbestendige woningen.

Droge voeten

In de straten komt ruimte voor waterberging en de afvoer van water richting de parken. We stellen voor om de voortuinen van de huurwoningen kleiner te maken. Er komt een openbare groene strook voor terug. De straten worden hierdoor groener en mooier. “Mwaw”, zeggen bewoners. “Is dat zo?”. Men denkt dat de auto’s straks in die mooie groenstrook staan. Het inrichtingsplan
dat we nog samen met bewoners gaan maken is een kans om het parkeren beter op te lossen.

Renovatie blijft

Bewoners hadden veel vragen over de renovatie. Hoe we de 136 woningen renoveren, weten we nu nog niet précies. Aannemers gaan voorstellen maken voor de renovatie. Het beste voorstel ‘wint’. Dan pas weten we précies wat er gebeurt aan de woningen. Plavei laat bewoners meedoen in de keuze van het beste voorstel.

In het stedenbouwkundig advies kunt u uitgebreid lezen waarom het dit plan geworden is.

Bekijk het Stedenbouwkundig Advies

Klik op de afbeelding om te vergroten