Met alle ideeën en wensen uit de Ideeendag is een buurtpanel aan de slag gegaan. Het buurtpanel bestond uit wijkbewoners, 12 huurders en 10 woningeigenaren, medewerkers van Plavei en de gemeente. Twee stedenbouwkundigen, Guido en Jasper, hebben het buurtpanel begeleid.

Buurtpanel 1: 6 februari 2018

Tijdens het eerste buurtpanel hebben de stedenbouwkundigen Guido en Jasper een presentatie gegeven over de opgave om de Bloemenbuurt aan te pakken. De kaders voor de aanpak komen aan de orde. De kaders zijn onder andere: in het nieuwe plan krijgt de Bloemenbuurt meer woningtypen, verbetert de structuur en komt er deels sloop en nieuwbouw. Bewoners analyseren vervolgens hun wijk en tekenen op een kaart waar knelpunten zitten. De stedenbouwkundigen Guido en Jasper gaan aan de slag en maken 3 varianten voor een nieuwe buurt. Dit doen ze op basis van de vele ideeën uit de Ideeëndag en de knelpunten uit het eerste buurtpanel.

Buurtpanel 2: 6 maart 2018

Guido en Jasper tonen drie varianten voor een nieuwe Bloemenbuurt. De varianten zijn: buurtplein, buurtpark en natuurroute. De bewoners uit het panel geven eerst individueel aan welke voor- en nadelen de varianten hebben. Vervolgens kiezen ze een variant. Het buurtpanel is opgedeeld in 3 groepjes. Alle 3 groepjes kiezen voor de variant “Buurtpark”, met enkele elementen uit de variant ‘buurtplein’. Een ideaal model voor de Bloemenbuurt. Sommige bewoners uit het panel geven aan dat deze variant nog te abstract is, en vragen om een concrete uitwerking. Ook is er meer behoefte aan informatie over renovatie.

Buurtpanel 3: 17 april 2018

De panelleden zien een uitwerking van hun voorkeursvariant voor de Bloemenbuurt. Daarna bespreekt het panel de woningtypen, hoogte van de gebouwen en openbare ruimte. Bewoners kunnen met houten blokjes aangeven hoe hoog de nieuwbouw mag worden en welke woningtypen ze graag willen. Bewoners geven aan dat ze in het park geen hoog flatgebouw willen. En dat ze geen hoge nieuwbouw (meer dan vier lagen) willen. Als laatste volgt een presentatie over renovatieconcepten. Guido en Jasper nemen de input van het panel mee in de verdere uitwerking van het voorlopig stedenbouwkundig plan.

Buurtpanel 4: 22 mei 2018

In het 4e buurtpanel hebben we de laatste puntjes op de i gezet voor het stedenbouwkundig plan. We hebben met zijn allen ter plekke nog iets veranderd in het plan. Bewoners wilden graag de locatie van enkele levensloopbestendige woningen wijzigen: niet midden in het park maar dichter naar de rand van het park. Ook hebben we tijdens dit laatste buurtpanel stilgestaan bij de handtekeningenactie. Deze actie was opgestart door enkele bezorgde bewoners die geen grootschalige sloop willen, maar renovatie.